Gizlilik PolitikasıÜyelik statüsünün kazanılması ve korunması için,

A-) Üyenin, Site kuralları, genel hukuk kuraları ve kendisine  bildirilecek diğer kurallara uygun davranması,

B-)Üyenin kendisinden istenen bilgileri tam,güncel ve doğru biçimde vermesi,

C-) Üye’nin 18 yaşını doldurmuş olması,

D-) Üye’nin hukuka veya ahlaka olmayan, başka bir ismi taklit etmeyen ya da iltibas yaratmayan bir isim seçmesi ve münhasıran bu ismi kullanması,

E-) Daha önce üyeliğinin iptal edilmemiş olması gerekmektedir.


Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan kişilerin bu metni ve diğer belgeleri onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu tespit edilen Üye’nin üyeliği iptal edilir.


Söz konusu Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, üyelik statüsünü https://www.balmaronline.com "Üyelik İptali" konu başlığı ile e-mail göndererek her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.


Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin talepte bulunması halinde nihai karar Balmar Tüketim mad. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından verilecektir.


Balmar Tüketim mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.  herhangi bir mali ya da hukuki sorumluluk altına girmeden Üye’nin üyelik statüsünü ya da yetkilerini değiştirebilir, kullanımına son verebilir. Üye’nin itirazı ve bunu destekleyen veri ve belgeleri Balmar Tüketim mad. Tic. ve San. Ltd. Şti. ’na sunması halinde, durum her zaman tekrar değerlendirilebilir.


Üye 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanan siteye vermiş olduğu bilgilerin Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi merciler, işveren ve diğer şirketlerinin yurt içi veya yurt dışı iştirakleri ya da bağlı ortaklıkları, işveren ve grup şirketlerince hizmet, destek ve danışmanlık alınan ve işbirliği yapılan ya da proje, program veya finansman ortağı olunan yurt içi, yurt dışı uluslararası kamu kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlarla paylaşılabileceğini veya aktarabileceğini kabul ve beyan eder.


Üye, 6563 Sayılı Yasa gereğince kendisine https://www.balmaronline.com  sitesi üzerinden, bu sitede tanıtımı, satışı ya da pazarlaması yapılan mal ve hizmetler ve bağlı içerikler hakkında e-posta, sms, sesli mesaj vb. mesajların gönderilmesine muvafakat etmektedir.


Üye, kendisine ait şifre,parola ve diğer bilgileri tam bir özen ve dikkat içinde kullanmak, başkaları ile paylaşmamak yükümlülüğü altındadır.Üye, bunların izinsiz kullanımı ya da suç niteliğinde bir eyleme konu edilmesi halinde, derhal ve gecikmeksizin Balmar Tüketim mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.  ‘yi yazılı olarak uyarmakla yükümlüdür.Mobil deneyim için

Balmar Market